OEC logo
Onderwijs Evaluatie Commissie

Afdeling informatica, faculteit EWIFrequently Asked Questions

1. Wat is het verschil en de relatie tussen OEC-evaluaties en schriftelijke enquêtes?
In principe wordt elk vak door Kwaliteitszorg (en dus niet door de OEC) geëvalueerd door middel van een schriftelijke enquête. De formulieren hiervan worden standaard bij het tentamen door studenten ingevuld. Per kwartiel selecteert de OEC een aantal vakken die op een meer diepgaande wijze geëvalueerd worden, namelijk door middel van een gesprek tussen docenten en studenten van het vak (zie werkwijze). Deze vakken worden dan dus zowel schriftelijk als door de OEC geëvalueerd, waarbij de OEC de resultaten van schriftelijke enquêtes gebruikt bij haar evaluaties. Door deze samenwerking is de OEC tijdens haar evaluaties op de hoogte van de door studenten aangegeven probleempunten bij een vak, wat het nut van de OEC-evaluatie ten goede komt. De schriftelijke enquêtes dienen hierbij vooral voor het identificeren van problemeempunten waarvoor tijdens OEC-evaluaties oorzaken en oplossingen worden gezocht.

2. Waar is de tentamenbank gebleven?
De OEC is niet meer verantwoordelijk voor de tentamenbank. Je kunt nu terecht bij de Tentamenbank van Inter-Actief.
Mocht je een kopietje willen hebben van de oude tentamenbank van de OEC dan kun je ook een mailtje naar de secretaris sturen.