OEC logo
Onderwijs Evaluatie Commissie

Afdeling informatica, faculteit EWIWerkwijze: wat doet de OEC?

De OEC houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs aan de afdeling Informatica van de faculteit EWI. Zij doet dit voornamelijk door het evalueren van vakken. Door middel van deze evaluaties wil de OEC goede maar ook de minder goede aspecten van vakken naar voren brengen. Dit levert voor de studenten het voordeel dat zij een vak kwalitatief kunnen verbeteren, terwijl voor de docent feedback vaak zeer nuttig is. Tevens geven OEC-evaluaties de faculteit inzicht in de kwaliteit van onderwijs.

Vakevaluaties worden georganiseerd in de vorm van een open discussiegesprek tussen studenten die het betreffende vak gevolgd hebben en de docent(en) van het vak. Deze bijeenkomst wordt doorgaans georganiseerd in een middagpauze aan het begin van het kwartiel na het kwartiel waarin het vak werd gegeven; alleen vakken uit het vierde kwartiel worden voor de tentamenperiode van het vierde kwartiel geevalueerd. Tijdens de bijeenkomst, waarbij de lunch wordt verzorgd, worden onder leiding van twee OEC-leden op gestructureerde wijze de opzet, kwaliteit en andere aspecten van een vak besproken. Van een evaluatie wordt altijd een verslag gemaakt welke vervolgens door zowel de deelnemende studenten als docenten wordt gekeurd.

Kijk hier voor een overzicht van de geplande en reeds afgeronde evaluaties